Levering van producten en bijbehorende kosten

De gekochte producten worden afgeleverd op het adres dat door de klant is aangegeven op de bestelling binnen 24-48 uur nadat FiloBlu de bestelling heeft geaccepteerd, tegen de kosten die specifiek zijn aangegeven op de website voordat de bestelling is geplaatst. FiloBlu heeft het recht om verzoeken tot levering buiten de grenzen van Italië of Europa te accepteren of te weigeren. In elk geval kunnen leveringskosten en doorlooptijden voor leveringen buiten Italië onderhevig zijn aan veranderingen.

In geval van verzoeken tot levering aan landen die niet tot de Europese Unie behoren, zullen alle invoerrechten betaald moeten worden door de ontvanger. Wij adviseren daarom de klant om eerst contact op te nemen met de douaneautoriteiten van het betreffende land inzake invoerheffingen en importrestricties.

De doorlooptijden die FiloBlu aangeeft zijn voornamelijk indicatief en vertragingen of deelleveringen geven de klant niet het recht om de levering te weigeren of compensatie of schadevergoeding te eisen.

Op het moment van levering dient de klant te controleren of:

  • het aantal geleverde pakketten overeenkomt met het aantal op het afleveringsbewijs.
  • de verpakking intact is, niet is beschadigd, niet nat of gehavend is, inclusief met betrekking tot de gebruikte afdichtingsmaterialen (zelfklevende tape, metalen strips).

Elke beschadiging aan de verpakking en/of het product of elke onjuistheid in het aantal pakketten of de details moeten onmiddellijk worden gemeld door de aard van het probleem op het afleveringsbewijs te vermelden en het aan de expediteur terug te geven.

Alle problemen met betrekking tot de fysieke integriteit, beschrijving of volledigheid van de goederen moeten binnen 7 dagen na levering worden gemeld in overeenstemming met de in dit document aangegeven methodes.

Ondersteuning
Back to top