Recht op annulering

Krachtens artikel 52 van het Italiaans wetsbesluit 206/2005, gewijzigd door het Italiaans wetsbesluit 21/2014, mag de klant om welke reden dan ook afzien van de voorwaarden en daardoor van de koopovereenkomst zonder opgave van reden en zonder enige sanctie, binnen 14 (veertien) werkdagen vanaf de ontvangstdatum van de producten.

Om gebruik te maken van dit recht op annulering zoals beschreven in de vorige paragraaf 5.1, dient de klant dit te melden aan FiloBlu binnen de gestelde periode via het volgende e-mailadres support@altrarunning.zendesk.com,, of via het formulier dat hiervoor op de website ter beschikking staat.

Geregistreerde gebruikers hebben toegang tot het gedeelte "Retourneren" van hun gebruikersdashboard en kunnen retourverzoeken beheren.

Niet-geregistreerde gebruikers moeten het formulier invullen op een van de volgende adressen:

NEDERLAND: https:// https://www.altrarunning.eu/nl/sales/guest/form/
BELGIUM: https:// https://www.altrarunning.eu/be_nl/sales/guest/form/

In geval van annulering dient de klant de producten op diens eigen kosten terug te sturen naar FiloBlu binnen 14 (veertien) dagen na de genoemde annulering:

Voor alle pakketten verzonden vanuit de Europese Unie is het adres:
FiloBlu c/o Snatt Logistica Spa Mag. L – ALTRA RUNNING, Via San Biagio, 65/67, 42024 Castelnovo Sotto (RE) – Italy.

Voor alle pakketten verzonden vanuit landen buiten de Europese Unie, die door de douane gaan, is het adres:
FiloBlu c/o Snatt Logistica Spa – ALTRA RUNNING Via Kennedy 12/B 42040 Campegine (RE) Italy

De goederen moeten intact worden geretourneerd, volledig in al hun onderdelen en in de originele verpakking (omslagen en verpakking), alleen bewaard en gebruikt zolang strikt noodzakelijk is voor het vaststellen en controleren van de staat, kenmerken en afmetingen, overeenkomstig normale zorgvuldigheid, zonder tekenen van slijtage of verontreiniging en in overeenstemming met de volgende voorwaarden:

  • het recht op annuleren is alleen van toepassing op het gekochte product als geheel; het is niet mogelijk om slechts een deel van het gekochte product te retourneren (bijv. accessoires, aanvullende items, etc.);
  • om te kunnen annuleren moet het product compleet zijn en worden teruggestuurd in de originele verpakking, compleet in al zijn onderdelen (inclusief verpakking en alle documentatie en accessoires: labels, kaarten, etiketten, verzegelingen, enz.);
  • transportkosten (en alle invoerheffingen, indien van toepassing) die voortvloeien uit het terugsturen van de goederen zijn uitsluitend voor rekening van de klant.
  • totdat er een ontvangstbevestiging is afgegeven door het magazijn dat FiloBlu heeft opgegeven, is de klant aansprakelijk voor het transport;
  • als de goederen onderweg zijn beschadigd, zal FiloBlu de klant op de hoogte stellen zodat deze meteen een klacht kan indienen tegen de desbetreffende koerier om de schade te verhalen; het product wordt dan ter beschikking gesteld aan de klant, op hetzelfde moment wordt het verzoek tot annulering ongedaan gemaakt.
  • FiloBlu is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies die ontstaat tijdens of als gevolg van verzending in het kader van retournering van goederen.

FiloBlu zal zich inspannen het volledige door de klant betaalde bedrag, met aftrek van verzendkosten en eventuele invoerheffingen, binnen 14 (veertien) dagen vanaf de annuleringsdatum terug te betalen door het verschuldigde bedrag terug te storten via dezelfde betaalmethode als door de klant gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij anders overeengekomen. In elk geval krijgt de klant geen extra kosten opgelegd ten gevolge van de genoemde terugbetaling. FiloBlu kan de restitutie opschorten totdat het geretourneerde product is ontvangen of totdat de klant kan bewijzen dat het product goed is afgeleverd, wat ook maar eerder is.

5.5 In alle gevallen vervalt het recht voor de klant tot annuleren als FiloBlu constateert dat:

  • het teruggestuurde product en/of de accessoires, en/of de verpakking niet intact is;
  • het product zich buiten de externe verpakking en/of de originele interne verpakking bevindt;
  • het product enkele van zijn vaste onderdelen en/of accessoires mist (bijv. sluitingen, riemen, gespen etc.)

Als het recht op annulering is vervallen, zal FiloBlu zich inspannen om het gekochte product terug te sturen naar de verzender. De verzendkosten zijn voor diens rekening, evenals de prijs van het product indien deze inmiddels is terugbetaald.

Ondersteuning
Back to top