Algemene voorwaarden

De producten die worden verkocht op www.altrarunning.eu (hierna de “Website” genoemd) worden verkocht en geproduceerd door FiloBlu S.p.A., gevestigd op Via Caltana, 116/C – 30030 Santa Maria di Sala (VE), ingeschreven bij de Venice Rovigo Delta Lagunare KvK(Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, C.C.I.A.A.) onder economisch en administratief index-nr. 354686 in het bedrijfsregister, Italiaanse fiscale code en BTW-nr. 04274870288.

FiloBlu's klantenservice is beschikbaar voor alle vragen omtrent bestellingen, leveringen en, meer algemeen, aankopen:

e-mail: support@altrarunningbrand.zendesk.com
Telefoon: +39 041 8380070

Openingstijden: 8.30 - 13:00 – 14:30 - 18.00 (CET)
Maandag t/m vrijdag

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN1.   Acceptatie van de algemene verkoopvoorwaarden en afsluiting van de overeenkomst 

1.1  Het bedongen contract tussen FiloBlu S.p.A. (hierna "FiloBlu" genoemd) en de klant (de partij of het individu dat de aankoop op de website doet, niet zijnde zijn commerciële, zakelijke of professionele activiteit) zal worden bekrachtigd door de acceptatie, met inbegrip van gedeeltelijke acceptatie, van de bestelling door FiloBlu. In het geval dat de bestelling niet wordt geaccepteerd, zal FiloBlu de klant daarvan altijd onmiddellijk op de hoogte stellen. 

1.2 Door het plaatsen van een bestelling via één van de beschikbare manieren, overeenkomstig het bestelformulier op de website (hierna de "bestelling" genoemd), bevestigt de klant dat hij alle informatie die tijdens de bestelprocedure is verstrekt, heeft gelezen en volledig akkoord gaat met deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna "voorwaarden" genoemd).

1.3 Deze voorwaarden kunnen worden uitgeprint of opgeslagen op een duurzaam medium, in overeenstemming met de bepalingen in artikel 12 van het Italiaans wetsbesluit 70/2003 en artikel 51 van het Italiaans wetsbesluit 206/2005, en gewijzigd door het Italiaans wetsbesluit 21/2014.

 2. Aankoop-methode 

2.1 De enige door FiloBlu te koop aangeboden producten zijn die welke zijn getoond op FiloBlu's website op het moment dat de bestelling is geplaatst, en zoals ze worden beschreven op de desbetreffende informatie-pagina's.   

2.2 Hierbij moet worden opgemerkt dat de afbeeldingen bij de product-informatie alleen worden getoond voor informatieve doeleinden en mogelijk niet volledig representatief zijn voor de eigenschappen van het product en bijvoorbeeld kunnen verschillen in kleur en afmeting (in sommige gevallen te wijten aan de browser en het scherm dat is gebruikt bij het bezoek aan de website en het bekijken van de afbeeldingen).

2.3 Om een bestelling te plaatsen, moet de klant het desbetreffende formulier op de website volledig invullen en dit verzenden na het aandachtig lezen van de voorwaarden en de eigenschappen van het product en/of de producten die de klant wil kopen. De klant kan, indien gewenst, FiloBlu verzoeken een BTW-factuur voor de aankoop te verstrekken, volgens artikel 22 van het Italiaanse presidentieel besluit nr. 633/1972.

2.4 Een correcte ontvangst van de bestelling zal door FiloBlu worden bevestigd door middel van het sturen van een e-mail naar het door de klant opgegeven e-mailadres. De genoemde bevestigingsmail bevat een samenvatting van de verkoopvoorwaarden, in overeenstemming met de wettelijke regelgeving, alsmede de details die door de klant zijn opgegeven bij de bestelling, zodat de klant de genoemde details kan controleren en eventueel noodzakelijke wijzigingen meteen kan doorgeven.3.Prijzen en betaalmethodes 

3.1 De aangegeven prijzen op de website zijn inclusief belastingen en BTW.  Verzendkosten of betalingskosten worden in elk geval meegedeeld aan de klant via de website of door middel van deze voorwaarden.

3.2 De volgende betaalmethodes worden geaccepteerd:

(i) PayPal

Klanten kunnen betalen via PayPal volgens de specifieke methodes die deze hanteert.

(ii) Creditcard

Indien producten worden gekocht met een creditcard, kan de transactie worden uitgevoerd via de beveiligde server van PayPal of een andere beveiligde server gekozen door FiloBlu.

In geen geval en tijdens geen enkele fase van de transactie heeft FiloBlu toegang tot de creditcard-gegevens van de klant, deze worden verzonden via een beveiligde verbinding rechtstreeks naar het bank-instituut dat de transactie afhandelt.  FiloBlu houdt geen elektronische registratie bij van de genoemde gegevens en is daarom in geen enkel geval aansprakelijk voor enig frauduleus of ongeoorloofd gebruik van creditcards door derden op het moment van betaling.

(iii) Bank-overschrijving (alleen voor Europese landen)

Voor aankopen via bank-overschrijving kan de klant onze bankgegevens raadplegen. De goederen worden pas verstuurd na daadwerkelijke ontvangst van de betaling.

(iv)Betalingen via Klarna
Klarna is een betaalservice in termijnen, waarmee je de kosten van je aankoop in onze online winkel kunt spreiden over 3 gelijke betaaltermijnen.
Klik hier voor meer informatie over de optie van uitgestelde betaling en hoe deze online te gebruiken.
Wij attenderen er op dat je momenteel uitsluitend in de volgende landen kunt betalen met Klarna: Oostenrijk, Duitsland, Nederland, Spanje, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Italië.

 4.Levering van producten en bijbehorende kosten 

4.1 De aangekochte producten zullen worden toevertrouwd aan de koerier binnen de 24-48 uur vanaf de aanvaarding van de Bestelling door FiloBlu, tegen de kosten die specifiek zijn aangegeven op de website voordat de bestelling is geplaatst. FiloBlu heeft het recht om verzoeken tot levering buiten de grenzen van Italië of Europa te accepteren of te weigeren. In elk geval kunnen leveringskosten en doorlooptijden voor leveringen buiten Italië onderhevig zijn aan veranderingen.

4.2 In geval van verzoeken tot levering aan landen die niet tot de Europese Unie behoren, zullen alle invoerrechten betaald moeten worden door de ontvanger. Wij adviseren daarom de klant om eerst contact op te nemen met de douaneautoriteiten van het betreffende land inzake invoerheffingen en importrestricties.

4.3 De doorlooptijden die FiloBlu aangeeft zijn voornamelijk indicatief en vertragingen of deelleveringen geven de klant niet het recht om de levering te weigeren of compensatie of schadevergoeding te eisen. 

4.4 Op het moment van levering dient de klant te controleren of: 

 • het aantal geleverde pakketten overeenkomt met het aantal op het afleveringsbewijs.
 • de verpakking intact is, niet is beschadigd, niet nat of gehavend is, inclusief met betrekking tot de gebruikte afdichtingsmaterialen (zelfklevende tape, metalen strips).

Elke beschadiging aan de verpakking en/of het product of elke onjuistheid in het aantal pakketten of de details moeten onmiddellijk worden gemeld door de aard van het probleem op het afleveringsbewijs te vermelden en het aan de expediteur terug te geven. 

Alle problemen met betrekking tot de fysieke integriteit, beschrijving of volledigheid van de goederen moeten binnen 7 dagen na levering worden gemeld in overeenstemming met de in dit document aangegeven methodes

 5.Recht op annulering 

 5.1 Krachtens artikel 52 van het Italiaans wetsbesluit 206/2005, gewijzigd door het Italiaans wetsbesluit 21/2014, mag de klant om welke reden dan ook afzien van de voorwaarden en daardoor van de koopovereenkomst zonder opgave van reden en zonder enige sanctie, binnen 14 (veertien) werkdagen vanaf de ontvangstdatum van de producten.  

5.2 Om gebruik te maken van dit recht op annulering zoals beschreven in de vorige paragraaf 5.1, dient de klant dit te melden aan FiloBlu binnen de gestelde periode via het volgende e-mailadres support@altrarunningbrand.zendesk.com, of via het formulier dat hiervoor op de website ter beschikking staat.

Geregistreerde gebruikers hebben toegang tot het gedeelte "Retourneren" van hun gebruikersdashboard en kunnen retourverzoeken beheren.

Niet-geregistreerde gebruikers moeten het formulier invullen op een van de volgende adressen:

NEDERLAND: https://www.altrarunning.eu/nl/sales/guest/form/
BELGIUM:  https://www.altrarunning.eu/be_nl/sales/guest/form

5.3 In geval van annulering dient de klant de producten op diens eigen kosten terug te sturen naar FiloBlu binnen 14 (veertien) dagen na de genoemde annulering:

Voor alle pakketten verzonden vanuit de Europese Unie is het adres:


FiloBlu c/o Snatt Logistica – ALTRA RUNNING, Via Giuseppe di Vittorio, 21, 20049 Caleppio MI – Italy. 

 

 De goederen moeten intact worden geretourneerd, volledig in al hun onderdelen en in de originele verpakking (omslagen en verpakking), alleen bewaard en gebruikt zolang strikt noodzakelijk is voor het vaststellen en controleren van de staat, kenmerken en afmetingen, overeenkomstig normale zorgvuldigheid, zonder tekenen van slijtage of verontreiniging en in overeenstemming met de volgende voorwaarden:

 • het recht op annuleren is alleen van toepassing op het gekochte product als geheel; het is niet mogelijk om slechts een deel van het gekochte product te retourneren (bijv. accessoires, aanvullende items, etc.);
 • om te kunnen annuleren moet het product compleet zijn en worden teruggestuurd in de originele verpakking, compleet in al zijn onderdelen (inclusief verpakking en alle documentatie en accessoires: labels, kaarten, etiketten, verzegelingen, enz.);
 • transportkosten (en alle invoerheffingen, indien van toepassing) die voortvloeien uit het terugsturen van de goederen zijn uitsluitend voor rekening van de klant. 
 • totdat er een ontvangstbevestiging is afgegeven door het magazijn dat FiloBlu heeft opgegeven, is de klant aansprakelijk voor het transport;
 • als de goederen onderweg zijn beschadigd, zal FiloBlu de klant op de hoogte stellen zodat deze meteen een klacht kan indienen tegen de desbetreffende koerier om de schade te verhalen; het product wordt dan ter beschikking gesteld aan de klant, op hetzelfde moment wordt het verzoek tot annulering ongedaan gemaakt.  
 • FiloBlu is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies die ontstaat tijdens of als gevolg van verzending in het kader van retournering van goederen.

5.4 FiloBlu zal zich inspannen het volledige door de klant betaalde bedrag, met aftrek van verzendkosten en eventuele invoerheffingen, binnen 14 (veertien) dagen vanaf de annuleringsdatum terug te betalen door het verschuldigde bedrag terug te storten via dezelfde betaalmethode als door de klant gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij anders overeengekomen. In elk geval krijgt de klant geen extra kosten opgelegd ten gevolge van de genoemde terugbetaling. FiloBlu kan de restitutie opschorten totdat het geretourneerde product is ontvangen of totdat de klant kan bewijzen dat het product goed is afgeleverd, wat ook maar eerder is.

5.5 In alle gevallen vervalt het recht voor de klant tot annuleren als FiloBlu constateert dat:

 • het teruggestuurde product en/of de accessoires, en/of de verpakking niet intact is;
 • het product zich buiten de externe verpakking en/of de originele interne verpakking bevindt;
 • het product enkele van zijn vaste onderdelen en/of accessoires mist (bijv. sluitingen, riemen, gespen etc.)

Als het recht op annulering is vervallen, zal FiloBlu zich inspannen om het gekochte product terug te sturen naar de verzender. De verzendkosten zijn voor diens rekening, evenals de prijs van het product indien deze inmiddels is terugbetaald.

 6. Garanties 

6.1 Alle producten die door FiloBlu worden verkocht, vallen onder een garantie van 24 (vierentwintig) maanden voor elk gebrek aan conformiteit overeenkomstig hoofdstuk III van het Italiaans wetsbesluit 206/2005. Om te kunnen profiteren van support tijdens de garantieperiode moet de klant de factuur of de kwitantie, samen met de pakbon, bewaren.

6.2 De garantie voor gebrek aan conformiteit zal worden verleend op voorwaarde dat het product correct is gebruikt, in overeenstemming met waarvoor het is bedoeld en volgens de instructies voor gebruik en onderhoud (wasvoorschriften) die zijn meegeleverd in en/of met het product.

6.3 Mocht FiloBlu, om welke reden dan ook, niet in staat zijn om de klant te voorzien van een product onder de garantie (gerepareerd of vervangen), of als reparatie of vervanging overmatig belastend is vanwege de waarde van het product, kan FiloBlu besluiten om een passende korting op de betaalde prijs te verlenen, of het gehele bedrag terug te betalen en het contract te beëindigen.

6.4 Indien voor de uitvoering van de garantie het product moet worden geretourneerd, moet het worden teruggestuurd door de klant in de originele verpakking, compleet met alle onderdelen (inclusief verpakking en alle documentatie en accessoires). 

 

7.        Klachten en verzoeken om informatie

7.1 Bij klachten of informatie-verzoeken kan contact worden opgenomen met FiloBlu: FiloBlu S.p.A Via Caltana 116/c 30030 Caselle di Santa Maria di Sala (VE), Tel: +39 041 8380070, e-mail: support@altrarunningbrand.zendesk.com

 8.Privacy 

8.1 Persoonlijke gegevens die worden verzameld wanneer de bestelling wordt geplaatst, zullen door FiloBlu uitsluitend worden gebruikt om te voldoen aan de uitdrukkelijke verzoeken van de klant, in overeenstemming met het opgesteld op grond van Europese regelgeving 2016/679 en de privacy-verklaring die op deze website wordt getoond. Elk ander gebruik van deze gegevens vindt alleen plaats met de uitdrukkelijke toestemming van de klant.

 9. Toepasselijk recht 

9.1 Het verkoopcontract zoals uiteengezet in deze voorwaarden en de uitvoering ervan vallen onder de Italiaanse wetgeving. Alle strijdige rechtsnormen en de Conventie van de Verenigde Naties omtrent overeenkomsten betreffende de internationale verkoop van goederen zijn niet van toepassing. Bij geschillen zullen deze worden voorgelegd aan de rechterlijke macht in de stad waar de klant is gevestigd. 

9.2 Wij willen u erop wijzen dat de Europese Commissie een platform voor buitengerechtelijke alternatieve geschillenbeslechting, met inbegrip van grensoverschrijdende geschillen, aanbiedt dat toegankelijk is op http://ec.europa.eu/odr. Laatst bijgewerkt: 18/10/2022

Back to top